32 606 Interpellatie-Helder over de vrijlating van een pleger van zware mishandeling

Nr. 1 MOTIE VAN HET LID ÇÖRÜZ C.S.

Voorgesteld 25 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het belangrijk is dat de wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige verdachte verplicht verschijnen op de terechtzitting van hun minderjarige kind;

constaterende, dat de Kamer destijds het amendement Wolfsen/Çörüz (30 143, nr. 11) heeft aangenomen, waarin een verschijningsplicht in het leven is geroepen;

constaterende, dat in de rechtspraktijk weerstand tegen de uitvoering van de verschijningsplicht bestaat;

verzoekt de regering in gesprek te treden met de Raad voor de rechtspraak, opdat in het vervolg de verschijningsplicht daadwerkelijk ten uitvoer wordt gebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çörüz

Helder

Recourt

Van der Steur

Naar boven