Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 34, pagina 40

Aan de orde is de behandeling van:

het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de wijzigingen in de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk (32571, nr. 2).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met de voorgestelde wijziging van het Reglement van Orde.

Daartoe wordt besloten.