Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 34, pagina 26

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het spoeddebat over de conclusie van de commissie-Leers ten aanzien van de diplomafraude bij Hogeschool Inholland, te weten:

- de motie-Van der Ham/Dijkgraaf over een bindend studieadvies na reguliere studieduur (31288, nr. 115).

(Zie vergadering van 30 september 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.