Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 34, pagina 39

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over een voorstel voor een andere vorm van het vragenuur (32573, nr. 1).

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. De PVV wenst geacht te worden, tegen deze brief gestemd te hebben.

De voorzitter:

Tegen het voorstel. Ja, maar wij gaan echt stemmen.

In stemming komt het voorstel voor een experiment inzake een andere vorm van het vragenuur.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit voorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.