Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 56, pagina 3164

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over open sources software en open standaarden,

- weten:

- de gewijzigde motie-Aptroot/Vendrik over het gebruik van open standaarden in e-overheidsvoorzieningen (26643, nr. 88).

(Zie vergadering van 29 maart 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.