Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 56, pagina 3163

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over staatsdeelnemingen in particuliere ondernemingen,

- weten:

- de motie-Weekers over het deelnemingenbeleid en de sturingsmogelijkheden (28165,24036, nr. 59).

(Zie vergadering van 28 maart 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.