Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 56, pagina 3162-3163

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Leerplichtwet 1969 met betrekking tot criteria voor scholen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van die wet (30652).

(Zie vergadering van 27 maart 2007.)

Onderdeel A van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komen de amendementen-Jan Jacob van Dijk/Kraneveldt-van der Veen (stuk nrs. 13, I en II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, het CDA en de PVV voor deze amendementen hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij zijn aangenomen.

Onderdeel B van artikel I, zoals dit is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Jan Jacob van Dijk/Kraneveldt-van der Veen (stuk nrs. 13, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen C tot en met E van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jasper van Dijk (stuk nr. 11) tot het invoegen van een artikel IA.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, het CDA en de PVV voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.