Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20042005-3996-3996".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29869
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2005-03-22
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3996
Identifier h-tk-20042005-3996-3996
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3996-3996
PS key HAN7817A17
Publicatiedatum 2005-04-01
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 62
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3996
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verhoging van de subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en aanpassing van de subsidiegrondslag (29869), en over de motie-Dubbelboer c.s. over steun van de rijksoverheid voor landelijke koepels (29869, nr. 14)
Vergaderjaar 2004-2005