Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20042005-3995-3996".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29800-X
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2005-03-22
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3996
Identifier h-tk-20042005-3995-3996
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Internationaal | Defensie
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3995-3996
PS key HAN7817A16
Publicatiedatum 2005-04-01
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 62
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3995
Taal nl
Titel Stemming over een motie, ingediend bij het debat over Marinevliegkamp De Kooy, te weten de motie-Eijsink c.s. over de medezeggenschapscommissies bij Defensie (29800 X, nr. 66)
Vergaderjaar 2004-2005