Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20042005-3984-3984".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28781
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2005-03-22
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3984
Identifier h-tk-20042005-3984-3984
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3984-3984
PS key HAN7817A08
Publicatiedatum 2005-04-01
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 62
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3984
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de schade als gevolg van het overlijden of ernstig en blijvend letsel van naasten (28781), en over: - de motie-Wolfsen/Luchtenveld over geleden inkomens- en andere schade (28781, nr. 10); - de motie-Luchtenveld/Wolfsen over vergoeding van affectieschade (28781, nr. 11)
Vergaderjaar 2004-2005