Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 49, pagina 3186

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de AMA-campus, te weten:

- de motie-Azough/Gerkens over kleinschalige opvang van AMA's (27062, nr. 30);

- de motie-Azough c.s. over de voorgenomen herschikking van taken en bevoegdheden (27062, nr. 31);

- de motie-Azough over onderwijsaanbod aan AMA's (27062, nr. 32);

- de motie-Gerkens c.s. over kleinschalige opvang van AMA's van 15-18 jaar (27062, nr. 35);

- de motie Gerkens c.s. over expertise bij Nidos in opvang in pleeggezinsverband (27062, nr. 36);

- de motie-Lambrechts/Azough over de overdracht van taken van Nidos aan het COA (27062, nr. 37);

- de motie-Dijsselbloem over het Nidos als plaatsende instantie in de opvang van het COA (27062, nr. 38);

- de motie-Dijsselbloem/De Wit over onderbrenging van meisjes en kindgezinnen in kleinschalige opvang (27062, nr. 39).

(Zie vergadering van 8 februari 2005.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Dijsselbloem stel ik voor, zijn motie (27062, nr. 38) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Azough/Gerkens (27062, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azough c.s. (27062, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azough (27062, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gerkens c.s. (27062, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens c.s. (27062, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Lambrechts/Azough (27062, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijsselbloem/De Wit (27062, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.