Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 49, pagina 3185

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de Tweede Maasvlakte, te weten:

- de motie-Duyvendak/Gerkens over ontwikkeling van duurzame alternatieven voor investeringen in de regio Rijnmond (24691, nr. 57).

(Zie vergadering van 3 februari 2005.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.