Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-06-2001 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20002001-5504-5504-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 27800
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2001-06-19
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5504
Identifier h-tk-20002001-5504-5504-2
Onderwerp Bestuur | Parlement
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5504-5504
PS key HAN7280A15
Publicatiedatum 2001-06-26
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 88
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 5504
Taal nl
Titel Behandeling van de brief van het Presidium inzake benoeming hoofd griffie tot plaatsvervangend griffier (27800)
Vergaderjaar 2000-2001