Aan de orde zijn de stemmingen over vier moties, ingediend in het debat over het Kabelbeleid, te weten:

- de motie-Nicolaï c.s. over een concreet stappenplan (27088, nr. 20);

- de motie-Nicolaï c.s. over de positie van de toezichthouders (27088, nr. 21);

- de motie-Bakker/Vendrik over concurrentie tussen infrastructuren (27088, nr. 22);

- de motie-Wagenaar c.s. over interferentienadeel (27088, nr. 23).

(Zie vergadering van 12 juni 2001.)

In stemming komt de motie-Nicolaï c.s. (27088, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nicolaï c.s. (27088, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

in stemming komt de motie-Bakker/Vendrik (27088, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wagenaar c.s. (27088, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven