Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) (27472).

(Zie vergadering van 13 juni 2001.)

De hoofdstukken 1 t/m 11 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Crone/Giskes (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat het amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Hoofdstuk 12 zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Crone/Giskes (stuk nr. 9), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven