Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium inzake een adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken inzake de notitie mensenrechtenbeleid (27742, nr. 3).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven