Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-10-1999 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19992000-600-600".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 26565
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1999-10-12
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 600
Identifier h-tk-19992000-600-600
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 600-600
PS key HAN7021A10
Publicatiedatum 1999-10-22
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 10
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 600
Taal nl
Titel Stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over culturele diversiteit, te weten: de motie-Visser-van Doorn over de 3%-maatregel (26565, nr. 5)
Vergaderjaar 1999-2000