Aan de orde is de eindstemming over het wetsvoorstel Wijziging van de Drank- en Horecawet (25969).

(Zie vergadering van 5 oktober 1999.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven