Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-10-1999 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19992000-599-600".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25180
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1999-10-12
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 600
Identifier h-tk-19992000-599-600
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 599-600
PS key HAN7021A09
Publicatiedatum 1999-10-22
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 10
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 599
Taal nl
Titel Stemmingen over drie moties, ingediend tijdens het debat over de Hoeksche Waard, te weten: - motie-Van Wijmen c.s. over alternatieve vestigingslocaties voor tuinders (25180, nr. 104); - motie-Van Wijmen over een bedrijfsterrein voor havenafgeleide bedrijvigheid (25180, nr. 105); - motie-Duivesteijn over een nationaal landschap Hoeksche Waard (25180, nr. 106)
Vergaderjaar 1999-2000