Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-10-1999 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19992000-599-599-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 26800-IXA
Behandeld dossier 26800-IXB
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1999-10-12
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 599
Identifier h-tk-19992000-599-599-3
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 599-599
PS key HAN7021A08
Publicatiedatum 1999-10-22
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 10
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 599
Taal nl
Titel Stemmingen over twee moties, ingediend bij de algemene financiële beschouwingen, te weten: - de motie-Balkenende over het aanwenden van de inkomstenmeevallers voor de reductie van de staatsschuld en investeringen in de samenleving (26800 IXA, nr. 5); - de motie-Van Dijke over de arbeidsparticipatie van ouderen (26800 IXB, nr. 9)
Vergaderjaar 1999-2000