Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 39, pagina 3204

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1995 (slotwet) (24860).

(Zie vergadering van 12 december 1996.)

De artikelen 1 t/m 3, de staat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, de staat, onderdeel ontvangsten, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel de Kamer voor, de Financiële verantwoording van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het jaar 1995 (24844, nr. 18) voor kennisgeving aan te nemen en, voorzover het deze Kamer betreft, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid decharge te verlenen van het door hem gevoerde financiële beheer.

Daartoe wordt besloten.