Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 39, pagina 3203-3204

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1997 (25000 XV).

(Zie vergadering van 12 december 1996.)

De artikelen 1 t/m 4 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Jong (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de CD, de groep-Nijpels en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 11.01 van de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 11.03 t/m 13.10 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Jong (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de CD, het GPV, de SGP, de RPF, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 14.01 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 14.02 t/m 15.05 worden zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP en het lid Hendriks tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.