Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 39, pagina 3199

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997 (25000 XIV), en over:

- de motie-M.B. Vos over biologische landbouw en het EKO-merk (25000 XIV, nr. 38).

(Zie vergadering van 10 december 1996.)

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede, dat het amendement-Versnel-Schmitz/Duivesteijn (stuk nr. 22) wordt ingetrokken.

De artikelen 1 t/m 4 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Linden (stuk. nr. 5, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de CD en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 5 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 10.01 van de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 10.02 t/m 12.01 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Linden (stuk nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de CD en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 12.02 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 12.03 t/m 16.06 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Linden (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de CD en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 16.07 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 16.08 en 16.09 worden zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, de begrotingsstaat, Agentschap Plantenziektenkundige Dienst en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Op verzoek van mevrouw Vos stel ik voor, haar motie (25000-XIV, nr. 38) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.