Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 39, pagina 3200

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997 (25000 XII).

(Zie vergadering van 11 december 1996.)

De artikelen 1 t/m 5 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de CD, het lid Hendriks, de groep-Nijpels en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 15 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 01.01 van de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 01.02 t/m 01.10 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 14, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 14 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 01.11 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 01.12 t/m 01.18 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Blaauw (stuk nr. 17, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 17 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 02.01, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Blaauw (stuk nr. 17, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 02.02 t/m 02.54 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 02.60, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Blaauw (stuk nr. 17, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 02.61, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Blaauw (stuk nr. 17, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 02.62 t/m 08.21 worden zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, de begrotingsstaat Agentschap RDR, de begrotingsstaat Agentschap KNMI en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het lid Hendriks tegen het wetsvoorstel heeft gestemd en de aanwezige leden van alle andere fracties ervoor, zodat het is aangenomen.