Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 39, pagina 3203

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen van het economisch claimrecht (24666), en over:

- de motie-Cornielje/Van Vliet over de financiële positie van BVE-instellingen (24666, nr. 11).

(Zie vergadering van 11 december 1996.)

De artikelen I t/m VI en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cornielje/Van Vliet (24666, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.