9 Stemming Wijziging Verzamelwet Brexit

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Verzamelwet Brexit in verband met aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden alsmede wijziging van enkele andere wetten in verband met de Brexit (35595).

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We beginnen met de stemming over het wetsvoorstel 35595, Wijziging van de Verzamelwet Brexit in verband met aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden alsmede wijziging van enkele andere wetten in verband met de Brexit.

We zijn in afwachting van het kabinet, maar dat weerhoudt ons er niet van om te stemmen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan gaan we, alvorens te stemmen, even schorsen in afwachting van de staatssecretaris van Financiën, de heer Vijlbrief.

(Hilariteit)

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Financiën, de heer Vijlbrief, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Wij stemmen over 35595, kortweg de Verzamelwet Brexit.

Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn, gaan staan?

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de ChristenUnie, FvD en Fractie-Van Pareren voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven