2 Mededelingen

De voorzitter:

Voordat wij verdergaan met de agenda van vandaag verzoek ik u om veiligheidsredenen nadrukkelijk om minimaal 1,5 meter afstand te houden tot uw collega's en de medewerkers indien u zich beweegt door de Ridderzaal, ook bij het in- en uitlopen.

Verder verzoek ik u om een mondkapje te dragen tijdens het lopen in de binnenruimten van de Eerste Kamergebouwen en de Ridderzaal.

De overige huisregels treft u aan op uw vergadertafel.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld:

Koffeman, in verband met de coronarichtlijnen.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Ik deel de Kamer mee dat het lid Van der Linden mij heeft laten weten dat hij met ingang van 14 december jongstleden de fractie van Forum voor Democratie heeft verlaten en in de Fractie-Van Pareren verdergaat.

Naar boven