5 Mededelingen

De voorzitter:

Ik heb begrepen dat de heer Van Apeldoorn een mededeling wenst te doen, en daartoe geef ik hem graag het woord bij de interruptiemicrofoon.

De heer Van Apeldoorn (SP):

Ja voorzitter, excuses. Het ging in de blessuretijd voor de lunchpauze net zo snel met de afhandeling van de behandeling van de begrotingsstaten Defensie dat voordat ik mijn hand kon opsteken u afgehamerd had. De SP-fractie wil graag een aantekening vragen bij de begrotingsstaten Defensie.

De voorzitter:

Een aantekening kan niet meer, denk ik. Maar als dat nog wel kan, dan verlenen wij dat. Anders staat in ieder geval uw verzoek nu in de Handelingen.

De heer Van Apeldoorn (SP):

Dan staat in ieder geval in de Handelingen dat wij geacht worden tegen te zijn geweest.

De voorzitter:

Dat u geacht wordt tegen te hebben gestemd.

De heer Van Apeldoorn (SP):

Dank u wel, voorzitter.

Naar boven