18 Stemming Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie overdrachtsbelasting) (35576).

(Zie vergadering van 8 december 2020.)

De voorzitter:

Vervolgens de stemming over het wetsvoorstel 35576, Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, kortweg Wet differentiatie overdrachtsbelasting.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn, gaan staan?

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, de PvdD, FvD en Fractie-Van Pareren ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven