Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1995 (slotwet) (24862).

(Zie vergadering van 11 december 1996.)

De artikelen 1 t/m 3, de staat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, de staat, onderdeel ontvangsten, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel aan de Kamer voor, de Financiële verantwoording van het ministerie van Verkeer en Waterstaat over het jaar 1995 (24844, nr. 15) voor kennisgeving aan te nemen en, voorzover het deze Kamer betreft, de minister van Verkeer en Waterstaat decharge te verlenen van het door haar gevoerde financiële beheer.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik stel de Kamer voor, de Financiële verantwoording van het Infrastructuurfonds over het jaar 1995 (24844, nr. 21) voor kennisgeving aan te nemen en, voorzover het deze Kamer betreft, de minister van Verkeer en Waterstaat decharge te verlenen van het door haar gevoerde financiële beheer.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven