Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1995 (slotwet) (24857).

(Zie vergadering van 11 december 1996.)

De artikelen 1 t/m 4, de staat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, de staat, onderdeel ontvangsten, de staat Agentschap KNMI en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven