Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201419637 nr. 1885

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1885 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 4 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland op grond van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden vaak geen oorlogsmisdadigers en terroristen uit mag zetten;

constaterende dat slechts één op de zes 1F'ers Nederland aantoonbaar verlaat;

overwegende dat dit mede gelet op de nationale veiligheid onacceptabel is;

verzoekt de regering, de secretaris-generaal van de Raad van Europa ervan in kennis te stellen dat Nederland het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden opzegt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma