16 Hoofdelijke stemming voorstel Van Klaveren

Aan de orde is de stemming over het voorstel van de heer Van Klaveren om het debat over "het Marokkanenprobleem" uit te stellen.

De voorzitter:

Wij beginnen de hoofdelijke stemming bij nr. 18. Ik geef het woord aan de griffier. Het is van groot belang dat tijdens de stemming de leden stil zijn.

In stemming komt het voorstel.

Vóór stemmen de leden: Van Klaveren, Wilders, Agema en Bosma.

Tegen stemmen de leden: Van der Burg, De Caluwé, Van Dam, Jasper van Dijk, Otwin van Dijk, Dijkgraaf, Dijkhoff, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Dikkers, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, Van Haersma Buma, Hamer, Harbers, Heerma, Heijnen, Hoogland, Houwers, Huizing, Jadnanansing, Karabulut, Keijzer, Klaver, Krol, Kuiken, Kuzu, Leegte, Leijten, Van der Linde, Litjens, Lodders, Lucas, Maij, Marcouch, Van Meenen, Merkies, Van Miltenburg, Mohandis, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Nijboer, Van Ojik, Omtzigt, Oosenbrug, Van Oosten, Öztürk, Potters, Recourt, De Rouwe, Samsom, Schut-Welkzijn, Servaes, Sjoerdsma, Van der Staaij, Van der Steur, Tanamal, Taverne, Tellegen, Ulenbelt, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verheijen, Vermeij, Visser, Voortman, Mei Li Vos, Vuijk, Van Weyenberg, Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Zijlstra, Azmani, Bashir, Bergkamp, Bosman, Bouwmeester en Ten Broeke.

De voorzitter:

Ik constateer dat het voorstel met 84 tegen 4 stemmen is verworpen.

Nu besloten is om het debat te houden, stel ik opnieuw voor om de VAO's die ook nog voor vanavond gepland stonden van de agenda af te halen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven