11 Stemmingen DNB winstafdracht

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) ( 33548 ),

en over:

  • - de motie-Van Hijum/Schouten over herziening van de transactie met DNB (33548, nr. 5);

  • - de motie-Tony van Dijck over de algemene reserves van DNB (33548, nr. 6);

  • - de motie-Tony van Dijck over advies van de Raad van State (33548, nr. 7).

(Zie vergadering van 27 februari 2013.)

De voorzitter:

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is besloten om eerst te stemmen over de ingediende moties alvorens te stemmen over het wetsvoorstel.

In stemming komt de motie-Van Hijum/Schouten (33548, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (33548, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (33548, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven