Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333548 nr. 5

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HIJUM EN SCHOUTEN

Voorgesteld 27 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door het verlenen van de staatsgarantie aan DNB van 5,7 miljard euro de kapitaalbuffer van DNB feitelijk in een keer wordt verhoogd tot 13,5 miljard euro;

van mening dat het afdekken van financiële risico's primair dient te geschieden door het vormen van buffers en specifieke voorzieningen door DNB en niet door het verlenen van een overheidsgarantie;

verzoekt de regering, de transactie met DNB zo te herzien dat de overheidsgarantie pas in laatste instantie wordt aangesproken en deze vorm van «off-balance» risicoafdekking de komende jaren stapsgewijs af te bouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Schouten