3 Stemming motie Europese top

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de uitkomsten van de Europese top van 7 en 8 februari,

te weten:

  • - de motie-Madlener/Wilders houdende een oproep aan de minister-president om het Torentje te verlaten en eerste assistent van de heer Van Rompuy te worden (21501-20, nr. 760.

(Zie vergadering van 27 februari 2013.)

De voorzitter:

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Mijnheer Madlener?

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. Ik wil graag een hoofdelijke stemming aanvragen.

De voorzitter:

De leden waren daar reeds enigszins op voorbereid. Wij maken dit even in orde.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Wij gaan hoofdelijk stemmen. De griffier noemt zo dadelijk een voor een de namen op. Ik verzoek de leden om tijdens de stemming te proberen, hun mond dicht te houden, zodat wij de stemming maar één keer hoeven te doen.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Hebben wij een kabinet?

De voorzitter:

Wij hebben een kabinet. Nu arriveert ook de vertegenwoordiger van het kabinet in de persoon van de premier, die zo te zien nog even een koekje was gaan eten. Ik wijs hem erop dat in deze zaal niet gegeten mag worden.

(hilariteit)

In stemming komt de motie-Madlener/Wilders (21501-20, nr. 760).

Vóór stemmen de leden: Madlener, De Roon, Van Vliet, Wilders, Agema, Beertema, Bontes, Bosma, Tony van Dijck, Fritsma, De Graaf, Helder, Van Klaveren en Klever.

Tegen stemmen de leden: Kooiman, Koolmees, Krol, Kuiken, Kuzu, Leegte, Leijten, De Liefde, Van der Linde, Litjens, Lodders, Lucas, Maij, Marcouch, Van Meenen, Merkies, Van Miltenburg, Mohandis, Monasch, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Nijboer, Van Ojik, Omtzigt, Oosenbrug, Van Oosten, Oskam, Öztürk, Pechtold, Van Raak, Recourt, Roemer, Rog, De Rouwe, Rutte, Samsom, Schouten, Schouw, Schut-Welkzijn, Segers, Servaes, Sjoerdsma, Slob, Smits, Van der Staaij, Van der Steur, Straus, Tanamal, Taverne, Tellegen, Thieme, Van Tongeren, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van Veen, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verheijen, Verhoeven, Vermeij, Visser, Voordewind, Voortman, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Van Weyenberg, De Wit, Wolbert, Van 't Wout, Yücel, Ziengs, Zijlstra, Arib, Azmani, Bashir, Berckmoes-Duindam, Bergkamp, Berndsen-Jansen, Bisschop, De Boer, Van Bommel, Bonis, Bosman, Bouwmeester, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Van Dam, Van Dekken, Jasper van Dijk, Otwin van Dijk, Dijkhoff, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Dikkers, Eijsink, Elias, Fokke, Van Gerven, Gesthuizen, Geurts, Groot, Günal-Gezer, Hachchi, Van Haersma Buma, Hamer, Harbers, Heerma, Heijnen, Van Hijum, Hilkens, Hoogland, Houwers, Huizing, Jacobi, Jadnanansing, Paulus Jansen, Keijzer, Kerstens, Klaver, Klein en Knops.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 128 tegen 14 stemmen is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Bosma

Naar boven