Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333548 nr. 7

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 27 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister van Financiën voornemens is de crisisgerelateerde winsten bij DNB van naar schatting 3,2 miljard euro naar de schatkist te laten vloeien;

overwegende dat hiervoor tegelijkertijd een garantie wordt afgegeven van 5,7 miljard euro, die rechtstreeks kan worden ingeroepen;

overwegende dat de risico's voor de Staat en dus voor de overheidsfinanciën aanzienlijk toenemen;

verzoekt de regering om, over het besluit om deze «winsten» jaarlijks uit te keren, advies te vragen bij de Raad van State en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck