9 Stemmingen Wet op de kansspelen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit (32264),

en over:

  • - de motie-Van Gent c.s. over een door kansspelaanbieders te financieren fonds (32264, nr. 12);

  • - de motie-Van Gent c.s. over permanente waarschuwingen (32264, nr. 13);

  • - de motie-Kooiman c.s. over malafide en illegale gokwebsites (32264, nr. 14);

  • - de motie-Kooiman c.s. over het tegengaan van gokverslaving (32264, nr. 15);

  • - de motie-Schouten c.s. over het aantal kansspelverslaafden en risicospelers (32264, nr. 16);

  • - de motie-Van Toorenburg c.s. over de vergunningvoorwaarde dat de aanbieder ook landbased is (32264, nr. 17);

  • - de motie-De Liefde c.s. over misleidende reclame-uitingen (32264, nr. 18);

  • - de motie-Bouwmeester c.s. over geen vergunning voor illegale aanbieders van kansspelen (32264, nr. 19).

(Zie vergadering van 7 september 2011.)

De voorzitter:

De motie-Kooiman c.s. (32264, nr. 15) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het tegengaan van gokverslaving een van de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid is;

overwegende dat bepaalde voorschriften die gelden voor aanbieders zoals Holland Casino, zoals het registreren van bezoekfrequentie en het opleggen van bezoekbeperkingen en -verboden, vooralsnog niet gelden voor andere inrichtingen zoals de casino’s en speelautomaathallen;

constaterende dat er geen sluitend systeem van verslavingsbeleid is, zo lang mensen die een bezoekbeperking of -verbod opgelegd hebben gekregen bij Holland Casino kansspelen, kunnen blijven spelen in andere inrichtingen met kansspelautomaten;

verzoekt de regering om ervoor te zorgen, bijvoorbeeld door deze verplichting op te nemen in de vergunningvoorwaarden, dat er één systeem komt met registratie van bezoekfrequentie, bezoekbeperkingen en entreeverboden voor alle huidige en toekomstige aanbieders van kansspelen en deze centrale database te laten beheren door de Kansspelautoriteit ongeacht de uitkomst van de discussie over het al dan niet legaliseren van kansspelen op het internet en de daarvoor noodzakelijke wetswijziging zo spoedig mogelijk in te dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 24 (32264).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Bouwmeester c.s. (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Staaij c.s. (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Bouwmeester c.s. (nr. 22) en het amendement-Van der Staaij c.s. (nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (32264, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (32264, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kooiman c.s. (32264, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kooiman c.s. (32264, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouten c.s. (32264, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg c.s. (32264, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Liefde c.s. (32264, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bouwmeester c.s. (32264, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven