Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132264 nr. 16

32 264 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN C.S.

Voorgesteld 7 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat volgens de meest recente tellingen Nederland 40 000 gokverslaafden en 80 000 risicospelers kent;

constaterende, dat de staatssecretaris in 2015 een «tweemeting» laat uitvoeren om het effect van de maatregelen ter voorkoming van kansspelverslaving te meten;

constaterende, dat een belangrijk onderdeel van het kansspelbeleid het voorkomen en tegengaan van kansspelverslaving is;

verzoekt de regering een reëel voorstel te formuleren voor een streefcijfer voor het terugbrengen van het aantal kansspelverslaafden en risicospelers en de Kamer daarover in het najaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Kooiman

Van der Staaij

Bouwmeester

Van Gent