Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132264 nr. 17

32 264 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld 7 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is, kansspelen via internet te legaliseren;

overwegende, dat handhaving jegens internetaanbieders bemoeilijkt wordt wanneer deze niet (ook) «landbased» zijn;

overwegende, dat ook het preventiebeleid naar verwachting effectiever zal zijn wanneer fysiek contact tussen de aanbieder en de speler mogelijk is;

constaterende, dat in België alleen vergunningen worden verleend aan online aanbieders die ook «landbased» zijn;

verzoekt de regering een voorbeeld te nemen aan België en ook in Nederland als vergunningsvoorwaarde voor een kansspel via internet op te nemen dat de aanbieder ook een vestiging heeft «op de grond»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Bouwmeester

Van Gent