Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132264 nr. 13

32 264 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld 7 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de verwachting gerechtvaardigd is om te veronderstellen dat de verwezenlijking van de in het kansspelbeleid gestelde doelen met name bij online kansspelaanbieders problematisch is;

overwegende, dat precieze maatregelen vooralsnog ontbreken;

verzoekt de regering naast de te nemen maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen van het kansspelbeleid op internet, bij vergunningverlening internetaanbieders te verplichten permanente waarschuwingen in beeld te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Van Toorenburg

Bouwmeester

Schouw