Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132264 nr. 24

32 264 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

Nr. 24 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 27 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het tegengaan van gokverslaving een van de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid is;

overwegende, dat bepaalde voorschriften die gelden voor aanbieders zoals Holland Casino, zoals het registreren van bezoekfrequentie en het opleggen van bezoekbeperkingen en -verboden, vooralsnog niet gelden voor andere inrichtingen zoals de casino’s en speelautomaathallen;

constaterende, dat er geen sluitend systeem van verslavingsbeleid is, zo lang mensen die een bezoekbeperking of -verbod opgelegd hebben gekregen bij Holland Casino kansspelen, kunnen blijven spelen in andere inrichtingen met kansspelautomaten;

verzoekt de regering om ervoor te zorgen bijvoorbeeld door deze verplichting op te nemen in de vergunningvoorwaarden, dat er één systeem komt met registratie van bezoekfrequentie, bezoekbeperkingen en entreeverboden voor alle huidige en toekomstige aanbieders van kansspelen en deze centrale database te laten beheren door de Kansspelautoriteit ongeacht de uitkomst van de discussie over het al dan niet legaliseren van kansspelen op het internet en de daarvoor noodzakelijke wetswijziging zo spoedig mogelijk in te dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Schouten

Bouwmeester