Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 31, pagina 92-96

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende voorstellen van wet

Najaarsnota 2010 - 32565

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-I

 • minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-IIA

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-IIB

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-III

 • minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-IV

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-IXA

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-IXB

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-V

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-VI

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-VII

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-VIII

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-X

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2010 en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-XI

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-XII

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-XIII

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-XIV

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-XV

 • minister van Lijst van ingekomen stukkenSociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-XVI

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-XVII

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-XVIII

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 24 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-A

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-B

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-C

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-D

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-F

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-G

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Kostprijsonderzoek COA - 19637-1377

 • minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten programma Erfgoed van de Oorlog in boekvorm - 20454-102

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking op 9 december 2010 - 21501-04-119

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 1 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 6 en 7 december 2010 te Brussel - 21501-07-767

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 26 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Milieuraad 20 december a.s. en overzicht Europese wetgevingsinitiatieven - 21501-08-344

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Concept Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de Europa 2020 Strategie - 21501-20-493

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 10 december 2010 - 21501-30-246

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie werkprogramma van de Europese Commissie voor 2011 - 22112-1103

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake het uitzetten van het NVB per 23 december 2010 in Fryslân - 23645-394

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieden tussentijdse evaluatie project Beelden voor de Toekomst - 25434-46

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voornemens voor de komende kabinetsperiode ten aanzien van SUWI. - 26448-446

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geactualiseerde kostenraming project Vervanging F-16 - 26488-249

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieden onderzoek naar "Financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven" - 27581-40

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 23 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op "Van verwerping tot verheffing" over de aanpak van Q-koorts - 28286-445

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Negende Vergadering van Statenpartijen bij het Internationaal Strafhof - 28498-23

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 29 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage perceelsregistratie - 28625-107

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op de Commissiemededeling over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014 - 2020 - 28625-108

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging onderzoeksopzet experiment re-integratie - 28719-74

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie GGZ Nederland op evaluatierapport van Regioplan "Zorgopleidingen in de polder, Evaluatie Opleidingsfonds en CBOG" (29282-107) - 29282-110

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verlenging Nederlandse bijdrage aan NAVO Trainingsmissie in Irak - 29521-153

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 1 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

IWI rapport "Het chronisch vermoeidheidssyndroom" - 29544-271

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 29 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Eindevaluatie motorvermogen - 29675-105

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek om nadere informatie WSW/Wajong - 29817-56

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpakken georganiseerde misdaad in Brabant - 29911-43

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerp ministeriële regeling tot wijziging van de Postregeling 2009 - 30536-126

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een uitzending van EenVandaag "Familie moet meer helpen in verpleeghuis" - 30597-161

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 26 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Loonaangifteketen - 31066-97

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stimulering van duurzame energie (SDE+) na 1 januari 2011 - 31239-103

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over de standaard subsidiekader ontwikkelingssamenwerking - 31250-74

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief stand van zaken aansluiting kunstvakonderwijs-arbeidsmarkt - 31482-69

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake het Wetsvoorstel initiatiefnota plattelandswoning - 32030-11

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 1 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending onderzoeksrapport De praktijk van waarde­overdracht - 32043-21

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Pensioenproblematiek: prioriteiten en planning 2011 - 32043-22

 • minister van Lijst van ingekomen stukkenSociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 1 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling inzake de eerder gegeven antwoord op vraag 25 bij jaarverslag en slotwet OCW inzake kinderopvang - 32360-VIII-8

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009 - 32360-XV-5

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief ter voorbereiding van het notaoverleg MIRT maandag 6 december 2010 - 32500-A-15

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De provinciale financiën 2010 - 32500-B-8

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 19 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Dibi c.s. over uitbreiding van de partiële notificatieplicht bij de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid - 32500-VI-64

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Diversiteitdoelstellingen begroting BZK 2011 - 32500-VII-62

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mogelijke gezondheidsrisico's van buiten dienst gestelde militaire vliegtuigmotoren - 32500-X-44

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 26 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de behoeftestelling Cougar Midlife Update - 32500-X-45

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsbrief Infrastructuur en Milieu - 32500-XII-55

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 26 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de moties en amendementen begrotingsbehandeling IenM - 32500-XII-56

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 - 32500-XV-16

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gevolgen verlaging norm externe inhuur (motie-Roemer,32360, nr. 5) - 32501-7

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Brief t.g.v. het rapport "Kredietcrisis en EU-landencrisis: Interventies en vervolg" - 31941-8

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Afschrift van de brief van de vaste commissie voor OCW inzake de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft - 2010Z17437

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Rondetafelgesprek over MKBA spoorlijn Breda-Utrecht - 2010Z17492

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 23 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reis en verblijf van de Nederlandse klimaatdelegatie in Cancún - 2010Z17501

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 23 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Planningsbrief BiZa met hierin voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige brieven voor 2010 en 2011 - 2010Z17574

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 24 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Surseance van betaling abortuskliniek PreTerm Rutgers Den Haag - 2010Z17767

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de brief aan Nationale ombudsman inzake het College voor zorgverzekeringen - 2010Z17838

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake richtlijn dierproeven 2010/63/EU - 2010Z17844

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Federatie Instandhouding Monumenten inzake het Besluit Rijkssubsidiering instandhouding monumenten 2011 - 2010Z17925

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 29 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)