Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 31, pagina 35

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de Toekomst- en onderzoeksagenda 2011 (32224, nr. 2).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de Toekomst- en onderzoeksagenda 2011 van de Tweede Kamer te besluiten.

Daartoe wordt besloten.