Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 84, pagina 7085

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsvisie over supercomputers en supernode in Nederland (26643, nr. 153), te weten:

- de motie-Harbers over de financieringsmogelijkheden voor een supernode in Nederland (26643, nr. 154).

(Zie vergadering van 11 mei 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.