Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 84, pagina 7090

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over HWW Zorg in Den Haag (31765, nr. 11), te weten:

- de motie-Leijten over een wettelijke basis voor tijdelijke bewindvoering (31765, nr. 15);

- de motie-Leijten over een permanente status voor stichtingen (31765, nr. 16).

(Zie vergadering van 12 mei 2010.)

In stemming komt de motie-Leijten (31765, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (31765, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Voorzitter. Wij hebben even niet goed opgelet. Bij de stemmingen over moties ingediend bij het VAO Kwaliteitszorg cure wenst de fractie van D66 geacht te worden voor de motie-Van Gerven (31765, nr. 12) te hebben gestemd. Bij de stemmingen over de moties ingediend bij het VAO HWW Zorg in Den Haag wenst zij geacht te worden tegen de motie-Leijten (31765, nr. 15) te hebben gestemd.

De voorzitter:

Wij nemen hier kennis van. De uitslag blijft verder onveranderd.