Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 84, pagina 7089

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over kwaliteitszorg cure, te weten:

- de motie-Van Gerven over niet privatiseren van de kwaliteitsinformatie (31765, nr. 12).

(Zie vergadering van 12 mei 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.