Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-05-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-78-6605".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-04-20
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 6607
Identifier h-tk-20092010-78-6605
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 6605-6607
PS key HAN8590A05
Publicatiedatum 2010-05-12
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 78
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 6605
Taal nl
Titel Vragen van het lid Heijnen aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat het ministerie gemeenten adviseert brieven niet in ontvangst te nemen wanneer burgers vragen stellen over de beveiliging van hun vingerafdrukken (mondelinge vragenuur)
Vergaderjaar 2009-2010