Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van het Reglement van Orde (30698).

(Zie vergadering van 13 april 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit voorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven