Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk (32243).

(Zie vergadering van 15 april 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven